Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија (кликом на предмет из табеле добија се табела предмета из акредитације)

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61051 Фонетика и фонологија српског језика 1 2 2 5 Обавезни
61041 Усмена књижевност (Историја усмених записа) 1 2 2 5 Обавезни
61021 Средњовековна преводна књижевност 1 2 2 4 Обавезни
61031 Старословенски језик 1 2 2 5 Обавезни
61011 Нормативна теорија књижевности 1 2 2 4 Обавезни
61002 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212  -Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
61802 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
61062 Акцентологија српског језика 2 2 2 5 Обавезни
61122 Историја српског језика (фонетика, фонологија) 2 2 2 5 Обавезни
61142 Српска средњовековна књижевност 2 2 2 5 Обавезни
61172 Усмена поетика и жанрови 2 2 2 4 Обавезни
61132 Књижевне теорије 2 2 2 4 Обавезни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61203 Морфологија српског језика (морфолошке категорије) 3 2 3 5 Обавезни
61183 Историја српског језика (морфологија, синтакса) 3 2 2 5 Обавезни
61213 Општа књижевност: од антике до средњег века 3 2 2 5 Обавезни
61193 Књижевност ренесансе и барока у Дубровнику и Боки Которској 3 2 2 5 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 3 2 1 3 Обавезни
61334 Руски језик 3 4 2 6 Обавезни
61803 Изборни 3 3     8 Изборни
61314 Морфологија и творба речи 4 2 2 4 Обавезни
61274 Историја српског књижевног језика 4 2 2 5 Обавезни
61324 Општа књижевност: од ренесансе до романтизма 4 2 2 4 Обавезни
60202 Теорија језика 4 2 1 3 Обавезни
61804 Изборни 4а 4     4 Изборни
61824 Изборни 4б 4     3 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61415 Општа књижевност: реализам и модерна књижевност 5 2 2 5 Обавезни
61435 Српска књижевност романтизма 5 2 2 5 Обавезни
61395 Граматичка и стилистичка норма српског језика 5 2 2 4 Обавезни
61375 Модерна у српској књижевности 5 2 2 5 Обавезни
61567 Лексикологија српског језика 5 2 2 4 Обавезни
61815 Изборни 5б 5     4 Изборни
61805 Изборни 5а 5     3 Изборни
61456 Књижевност за децу 6 2 2 4 Обавезни
61506 Српска књижевност реализма 6 2 2 5 Обавезни
61496 Српска авангардна књижевност 6 2 2 6 Обавезни
61537 Дијалектологија српског језика (Увод и теоријски приступ дијалектима) 6 2 2 4 Обавезни
61618 Језичка култура 6 2 2 4 Обавезни
61806 Изборни 6а 6     4 Изборни
61816 Изборни 6б 6     3 Изборни
Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/
Изборни
61597 Српски модернизам 7 2 2 4 Обавезни
61587 Општа књижевност: модернизам и постмодернизам 7 2 2 4 Обавезни
61385 Морфосинтакса српског језика 7 3 3 6 Обавезни
61365 Лингвостилистика српског језика 7 2 1 4 Обавезни
61608 Дијалектологија српског језика (дијалекти штокавског наречја) 7 2 2 4 Обавезни
61669 Методика наставе српског језика и књижевности 1 7 2 2 5 Обавезни
61807 Изборни 7 7     3 Изборни
61658 Лингвистика текста 8 2 1 3 Обавезни
61678 Постмодернизам у српској књижевности 8 2 2 4 Обавезни
61486 Синтакса реченице српског језика 8 2 3 5 Обавезни
61526 Функционална стилистика 8 2 1 3 Обавезни
61808 Изборни 8а 8     3 Изборни
61818 Изборни 8б 8     3 Изборни
61828 Изборни 8в 8     4 Изборни
61670 Методика наставе српског језика и књижевности 2 8 2 2 5 Обавезни