Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
Слободан Штетић, редовни професор

Проф. Слободан Штетић

Избором за декана Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, 1. октобра 2005. године, проф. Слободан Штетић је приступио свеобухватној реформи и унапређењу Факултета. Формирао је, пре свега, катедре на сва три Одсека, као што се заложио за оснивање нових студијских програма – Зидно сликарство и Унутрашња архитектура на Одсеку за примењену уметност, Клавир на Одсеку за музичку уметност, Докторске студије из филологије (језик и књижевност) на Одсеку за филологију – као и за мастер програме као академску надоградњу на свим постојећим групама сва три Одсека. У време почетка његовог мандата, Факултет није располагао довољним бројем наставног кадра, да би током његовог мандата, у кадровском смислу, био ојачан за импозантан број наставника и сарадника, чиме се из године у годину смањивао број хонорарно ангажованих наставника, и било омогућено да се стекну услови да Факултет спремно дочека најављену реформу високог школства у складу са Законом о високом образовању. Имајући у виду стандарде за акредитацију и будући да Факултет није имао своју зграду, декан је успео да, закупљивањем, обезбеди адвекатан простор на десетак локација у оквиру просветних установа у Крагујевцу. Рад на акредитацији Факултета, започет 2006, успешно је окончан 2009. године, добијањем акредитације установе и највећег дела програма на сва три нивоа студија. Након тога, до данас, акредитовани су и сви остали предати студијски програми, а настављен је, у смислу развоја Факултета, и рад на изради низа нових.

Са већим бројем студијских програма повећан је и интерес кандидата за упис на ФИЛУМ, тако да је за мандата проф. Слободана Штетића Факултет постао један од најатрактивнијих факултета на Универзитету у Крагујевцу. Велики број студената условљавао је сталну активност на решавању просторних проблема, па су у периоду од 2005. године до данас урађена чак два пројекта за изградњу зграде Факултета до чије реализације из многих разлога није дошло.

У мандатном периоду проф. Слободана Штетића, Факултет је уложио значајна средства за набавку савремене опреме и учила у циљу квалитетнијег извођења наставе. Напоменимо, такође, да је за његовог мандата Факултет укључен у Темпус пројекте, као и да су засновани први научни пројекти основних истраживања, да је покренут, данас престижни, Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност и Научни скуп младих филолога (први оваквог карактера у региону), да су покенуте прве филолошке докторске студије у нашој земљи, да је међународна сарадња доживела свој процват, као и да је организовано низ културних и уметничких свечаности на Факултету и у граду Крагујевцу, а издавачка делатност импозантно напредовала...

Напоменимо и да су у овом периоду студенти и наставници ФИЛУМ-а награђивани како на градском, тако и на републичком нивоу, великим бројем признања, поред осталих и Ђурђеданском наградом Града Крагујевца за допринос Факултета у култури и уметности. Треба поменути и значајна светска признања која су освајали студенти ФИЛУМ-а на инструменталним такмичењима, као и бројне наступе, изложбе и концерте наших наставника и сарадника.

Један, у сваком случају, успешан и плодан мандатни период декана проф. Слободана Штетића, током којега је ФИЛУМ структурно и кадровски учвршћен, акредитован, добио своје академско место у националним и интернационалним оквирима, и стекао своје данас препознатљиво образовно-научно-уметничко лице и свој идентитет.