Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Српски језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора српског језика и књижевности (након завршених мастер академских студија), те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – српски језик и књижевност.

 

Зашто студирати Српски језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

 

slika1

Старословенска глагољица

Зато што је Крагујевац утемељујуће место модерне српске културе:
Прва виша школа у Србији, Лицеум Књажества сербског (1838), прво српско стално позориште, Књажеско-сербски театар (1834), основани су у Крагујевцу, а и прве новине у Србији, Новине сербске, штампане су 1834. године у Крагујевцу.

Зато што је Филолошко-уметнички факултет млада високошколска установа, али са истанчаним осећајем за културноисторијско наслеђе:

Факултетски часопис Наслеђе публикација је истакнутог националног значаја, а наши наставници и сарадници уређују и универзитетске часописе Липар и Лицеум.

Зато што студијски програм Српски језик и књижевност најпотпуније представља и заокружује знања из историје српског народа и српске културе:

У српском језику и у српској књижевности одражене су драматичност наше прошлости и лепота онога што је из те прошлости – као стари запис, као лепо исписано слово, као необична реч, као загонетан звук, као усрдна молитва, као светао животопис, као напета епска визија, као блистав и потресан лирски тон, као далекосежна мисао – дошло до нас, да га изучавамо, чувамо и волимо.

Зато што студијски програм Српски језик и књижевност доследно и темељно осветљава савремено стање српског језика и српске књижевности:

Испитивање најактуелнијих феномена из области фонетских, фонолошких, морфолошких, дијалектолошких, лексиколошких, синтаксичких, нормативних грана науке о језику, читање и проучавање најбољих дела модернистичке, постмодернистичке и најсавременије српске и светске књижевности, сазнавање о најрелевантнијим ововременим теоријама о језику и књижевности, сусрети и разговори са угледним српским научницима, писцима и песницима – основне су перспективе у нашој настави савременог српског језика и савремене српске књижевности.

Иво Андрић

Иво Андрић

Меша Селимовић

Меша Селимовић

Борислав Пекић

Борислав Пекић

Данило Киш

Данило Киш

Зато што је студијски програм Српски језик и књижевност усклађен са најновијим моделима високог образовања:

Болоњски систем омогућио је да се и у области националне филологије брже и успешније прате и примењују савремени академски методи и знања, научни, културни и цивилизацијски изрази, захваљујући чему су интересовања сваког појединца, и студента и наставника, добила на важности.

Зато што су наши наставници и сарадници млади, марљиви, талентовани научни радници:

Аутори су монографија о најважнијим савременим темама из области науке о језику и науке о књижевности, добитници су награда за своје научне радове, прозне и песничке књиге, креатори су неколико веома успешних научних пројеката и пројеката у домену заштите културне баштине, уредници су монографија, зборника радова, часописа. Наши наставници и сарадници препознати су и изван граница Србије.

slika1

Мирослављево јеванђеље

Зато што су наши наставници и сарадници приљежни у извођењу наставе, предусретљиви и концентрисани у раду са студентима:

Наставни процес претпоставља пажљиво осмишљене и припремљене часове предавања, креативно и темељно прорађивање наставних тема на часовима вежбања, ангажовање наставника и сарадника на прибављању и приређивању предиспитне и испитне литературе, подстицање активности студената у току наставе, одговорно и уважавајуће одношење према кандидатима на писменим и усменим испитима, консултативни рад са студентима, приступачност наставника и сарадника непосредно на Факултету и у електронској комуникацији.

Зато што наши студенти, сарадници и наставници заједно осмишљавају и изводе разноврсне културне и научне програме:

Програми попут Дана словенске писмености, Дана културе, Светосавске академије, Дана Факултета, промоције монографија, зборника и часописа претпостављају активно и креативно учешће студената, сарадника и наставника српског језика и књижевности – у виду казивања поезије, малих инсценација драмских и поетских текстова, читања есеја, држања беседа итд. Наш заједнички рад истакнут је сегмент културног живота у Крагујевцу.

Зато што је истакнут статус младих филолога оно у чему храбро и доследно искорачујемо:

Безмало једну деценију на нашем факултету се одржава скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, посвећен научној афирмацији студената докторских и мастер студија. Овакав научни скуп први смо покренули у Србији и засад је он једини таквог карактера који се одржава без прекида, сваке године са већим бројем младих истраживача из Србије и иностранства. Само на нашем факултету у Србији постоје акредитоване докторске студије националне филологије – Српски језик и књижевност. Више од деценије на нашем факултету одржава се и веома цењени међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност.

На Дрини ћуприја

На Дрини ћуприја

Santa Maria della Salute

Santa Maria della Salute

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Зато што је студијски програм Српски језик и књижевност и место сусрета са неким необичним, занимљивим а драгоценим знањима, са другим уметностима и наукама:

Јесте ли када писали глагољицом, знате ли која су ово слова: slova1.png, да ли сте рашчитавали старе средњовековне текстове, умете ли да прочитате реч: slova2.png? Читате ли Библију и знате ли шта је дрво живота? Знате ли шта је беседништво и желите ли да беседите добро? Знате ли ко је Џенис Џоплин, подсећа ли вас на јунакињу приче „Мргуда” Петра Кочића? Да ли сте чули неку песму групе The Clash и да ли сте читали књигу песама The Clash нашег професора Драгана Бошковића? Волите ли добре филмове и да ли сте размишљали о упоредном тумачењу романа Соларис Станислава Лема и филма Соларис Андреја Тарковског, или о поетичким додирима Романа о Лондону Милоша Црњанског и серије Твин Пикс Дејвида Линча, знате ли за рилкеовску инспирацију и за стихове Петера Хандкеа у филму Небо над Берлином Вима Вендерса? Јесте ли када на часу певали, са патуљцима из романа Хобит, песму „Окрњи часу и тањир брзо”? Ко су заправо вампири, вештице, виле и јесте ли гледали филм Лептирица Ђорђа Кадијевића? Зашто је стрип важан за разумевање савремене књижевности? Познајете ли сликарство Ван Гога, Климта, Далија? Какав је значај картографије у тумачењу књижевности? Занимају ли вас форензичка лингвистка и детективика? Шта је боемија, а шта доколичарење? Шта су холограми, клонови, симулакруми? Јесу ли роботи међу нама? Да ли се може замислити будућност?

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61051 Фонетика и фонологија српског језика 1 2 2 5 Обавезни
61041 Усмена књижевност (Историја усмених записа) 1 2 2 5 Обавезни
61021 Средњовековна преводна књижевност 1 2 2 4 Обавезни
61031 Старословенски језик 1 2 2 5 Обавезни
61011 Нормативна теорија књижевности 1 2 2 4 Обавезни
61002 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
61802 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
61062 Акцентологија српског језика 2 2 2 5 Обавезни
61122 Историја српског језика (фонетика, фонологија) 2 2 2 5 Обавезни
61142 Српска средњовековна књижевност 2 2 2 5 Обавезни
61172 Усмена поетика и жанрови 2 2 2 4 Обавезни
61132 Књижевне теорије 2 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61203 Морфологија српског језика (морфолошке категорије) 3 2 3 5 Обавезни
61183 Историја српског језика (морфологија, синтакса) 3 2 2 5 Обавезни
61213 Општа књижевност: од антике до средњег века 3 2 2 5 Обавезни
61193 Књижевност ренесансе и барока у Дубровнику и Боки Которској 3 2 2 5 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 3 2 1 3 Обавезни
61334 Руски језик 3,4 4 2 6 Обавезни
61803 Изборни 3 ( бира се 1 од 3) Изборни
  60124 - Општа психологија 3,4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3,4 4 2 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3,4 4 0 8 Изборни
61314 Морфологија и творба речи 4 2 2 4 Обавезни
61274 Историја српског књижевног језика 4 2 2 5 Обавезни
61324 Општа књижевност: од ренесансе до романтизма 4 2 2 4 Обавезни
60202 Теорија језика 4 2 1 3 Обавезни
61804 Изборни 4а ( бира се 1 од 2 )
Изборни
  61254 - Драма у књижевности ренесансе и барока у Дубровнику и Боки Которској 4 2  2 4 Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 4 2 2 4 Изборни
61824 Изборни 4б( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61244 - Вук и савремени српски језик 4 2 1 3 Изборни
  61476 - Ортоепија српског језика 4 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61415 Општа књижевност: реализам и модерна књижевност 5 2 2 5 Обавезни
61435 Српска књижевност романтизма 5 2 2 5 Обавезни
61375 Модерна у српској књижевности 5 2 2 5 Обавезни
61395 Граматичка и стилистичка норма српског језика 5 2 2 4 Обавезни
61567 Лексикологија српског језика 5  2  2 4 Обавезни
61805 Изборни 5 ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  60577 - Беседништво и књижевност 5 2 1 3 Изборни
  60547 - Наратологија 5 2 0 3 Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 5 2 0 3 Изборни
61805 Изборни 5 ( бира се 1 од 2 )   Изборни
  60155 - Школска педагогија 5 2 1 4 Изборни
  60145 - Педагошка психологија 5 2 0 4 Изборни
61618 Језичка култура 6 2 2 4 Обавезни
61537 Дијалектологија српског језика (Увод и теоријски приступ дијалектима) 6 2 2 4 Обавезни
61456 Књижевност за децу 6 2 2 4 Обавезни
61506 Српска књижевност реализма 6 2 5 Изборни
61496 Српска авангардна књижевност 6 2 6 Изборни
61806 Изборни 6а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60366 - Психологија комуникације 6 2 0 4 Изборни
  60376 - Дидактика 6 2 1 4 Изборни
61816 Изборни 6б ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61416 - Филолошка анализа старосрпских текстова 6 2 1 3 Изборни
  60596 - Раслојавање лексикона српског језика 6 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61537 Српски модернизам 7 2 2 4 Обавезни
61577 Морфосинтакса српског језика 7 3 3 6 Обавезни
61587 Општа књижевност: модернизам и постмодернизам 7 2 2 4 Обавезни
61597 Дијалектологија српског језика (дијалекти штокавског наречја) 7 2 2 4 Обавезни
61668 Методика наставе српског језика и књижевности 1 7 2 2 5 Обавезни
61365 Лингвостилистика српског језика 7 2 1 4 Обавезни
61807 Изборни 7 ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61517 - Српска фолкорна и књижевна баштина у Хрватској 7 2 1 3 Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
  61507 - Европски идентитет српске књижевности 1  7  2 3   Изборни
61678 Постмодернизам у српској књижевности 8 2 2 4 Обавезни
61658 Лингвистика текста 8 2 1 3 Обавезни
61618 Синтакса реченице српског језика 8 2 3 5 Обавезни
61678 Функционална стилистика 8  1 3 Изборни
61818 Изборни 8а ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61688 - Поезија: постструктуралистичко читање 8 2 1 3 Изборни
  61648 - Европски идентитет српске књижевности 2 8 2 1 3 Изборни
  61698 - Путопис у српској књижевности 8  2 3   Изборни
61818 Изборни 8б ( бира се 1 од 3 )  
  61718 - Етнолингвистика 8 2 1 3 Изборни
  61498 - Ономастика српског језика 8 2 1 3 Изборни
  61708 - Семантичка и стилистичка синтакса 8 3   Изборни
61818 Изборни 8в ( бира се 1 од 2 )          
  61740 - Синтакса реченице у настави српског језика 8 2 1 4 Изборни
  61739 - Наставни приступ књижевним жанровима  2 4  Изборни
61670 Методика наставе српског језика и књижевности 2 8 2 2 5 Обавезни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године