Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

XVII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност одржан је 28. и 29. октобра 2022. године на Филолошко-уметничком факултету. Скуп представља седамнаесто издање у низу научних скупова које Филолошко-уметнички факултет успешно организује од 2005. године, са овогодишњом тематиком ,,Србија“ посвећеној проучавању језика, књижевности и уметности са различитим проблемским фокусима (идентитет, вредности, промене, језик, музика, архитектура...). Овај јединствен скуп сагледава Србију кроз филолошку, односно, културолошку призму, кроз историју уметности и савремене уметничке тенденције које показују, с једне стране аутентичност нашег културног идентитета, а с друге стране се смешта у шире европске и светске оквире.
Овогодишња конференција окупила је преко 170 излагача из наше земље и страних земаља, који су теоријским питањима и проблемима приступили из најразличитијих углова како лингвистике и науке о књижевности, односно, уметности, тако и сродних и блиских научних дисциплина.
Пленарни излагачи на скупу Српски језик, књижевност, уметност били су проф. др Милош Ковачевић са Филолошког факултета у Београду и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (са излагањем под називом „Србија у Вуковој стандардизацији српскога језика “), проф. др Томислав Брлек са Филозофског факултета у Загребу (са излагањем „ Ангажман у приповедној форми: Србија у романима Слободана Селенића “) и проф. др Биљана Мандић са Филолошко-уметничког факултет у Крагујевцу (са излагањем под називом „Српска музичка педагогија и основношколски систем: осврт на прошло и визија будућег“).
Као и сваке године, скуп је имао неколико паралелних сесија коју је пратила врло конструктивна дискусија, која ће сигурно дати повода за нове радове и сарадњу.

На затварању конференције најављено је и издавање зборника радова са скупа Српски језик, књижевност, уметност за 2023. годину, а који је тематски зборник међународног значаја М14.