Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

У оквиру пројекта Примена вештачке интелигенције и машинског учења у аутоматском рашчитавању старог српског писаног и штампаног наслеђа финансираног од Министарства културе Републике Србије проф. др Владимир Поломац одржао је циклус радионица у Крагујевцу, Београду, Новом Саду и Нишу.

Радионица у Крагујевцу одржана је 23. маја у сарадњи са Универзитетском библиотеком. Присутни су били запослени у Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци „Вук Караџић“ из Крагујевца, Историјском архиву Шумадије, као и наставници, истраживачи и студенти ФИЛУМ-а.

Радионица у Београду одржана је 24. маја у Народној библиотеци Србије. Присустни су били запослени из Народне библиотеке Србије (Археографско одељење, Одељење за дигитализацију), из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, као и истраживачи са Филолошког факултета у Београду.

У Новом Саду одржане су две радионице: 27. маја у Библиотеци Матице српске за библиотекаре, а 28. маја на Филозофском факултету за наставнике, истраживаче и студенте са Одсека за српски језик и лингвистику и Одсека за српску књижевност.

Последња радионица одржана је 30. маја у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“. Полазници су били запослени у библиотеци, као и наставници, истраживачи и студенти Филозофског факултета у Нишу.

Радионица Ниш  Радионица Београд