Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
60129 Академско писање 1 2 2 0 6 СА Обавезни
63219 Културно-политичка историја Немачке 20.века 1 2 2 0 6 НС Обавезни
63029 Изборни 1 (бира се 2 од 4) 1 4 4 0 12   Изборни блок
  63250 - Однос теорије, емпирије и праксе у дидактици страног језика 1 2 2 0 6 НС Изборни
  63239 - Увод у контрастирање немачког и српског језика 1 2 2 0 6 НС Изборни
  63120 - Модерни немачки роман ХХ века 1 2 2 0 6 НС Изборни
  63289 - Немачка драма у 20. веку 1 2 2 0 6 НС Изборни
63039 Изборни 2 (бира се 1 од 4) 1 2 2 0 6   Изборни блок
  60109 - Савремене лингвистичке теорије 1 2 2 0 6 ТМ Изборни
  60119 - Савремене књижевне теорије 1 2 2 0 6 ТМ Изборни
  63309 - Организација савремене наставе немачког језика 1 2 2 0 6 НС Изборни
  63299 - Транслатологија 1 2 2 0 6 НС Изборни
63020 Стручна пракса 2 0 0 0 6 СА Обавезни
63010 Припрема мастер рада 2 0 0 20 10 СА Обавезни
63000 Мастер рад 2 0 0 0 14 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60