Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Хармоника - MAС 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75100 Хармоника 1,2 2 1 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
72171 Снимање музике 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
73310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Хармоника - MAС 2020/21. , 2021/22.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
74200 Хармоника 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
74220 Методика наставе хармонике 1,2 1 1 0 6 ТУ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 2 (бира се 4 кредита) 1,2 1-2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 22  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Хармоника - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
74200 Хармоника 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
74220 Методика наставе хармонике 1,2 1 1 0 6 ТУ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 2 (бира се 4 кредита) 1,2 1-2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Клавир - MAС 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
73100 Клавир 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
73150 Корепетиција 1,2 4 1 0 0 4 УМ Обавезни
73140 Методика наставе клавира 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
73310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70510 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 2/4 0/2 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  70100 - Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  73160 - Савремени пијанизам 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/48  
Укупно часова активне наставе на години: 49/55  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Клавир - MAС 2020/21. , 2021/22.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
73300 Клавир 1,2 1 1 0 11 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
73340 Методика наставе клавира 1,2 2 0 0 4 ТУ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 2 (бира се 4 кредита) 1,2 1-2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
73350 Корепетиција 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 24  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Клавир - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
73300 Клавир 1,2 1 1 0 11 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
73340 Методика наставе клавира 1,2 2 0 0 4 ТУ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 2 (бира се 4 кредита) 1,2 1-2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
73350 Корепетиција 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Гудачки инструменти – подмодул Виолина 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
76300 Виолина 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
76360 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виолина - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76400 Виолина 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виолина - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76400 Виолина 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Гудачки инструменти – подмодул Виола - MAС 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
76300 Виола 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
76360 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виола - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76410 Виола 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виола - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76410 Виола 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Гудачки инструменти – подмодул Виолoнчело 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
76320 Виолончело 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
76360 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виолончело - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76420 Виолончело 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Виолончело - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76420 Виолончело 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Гудачки инструменти – подмодул Контрабас 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
76330 Контрабас 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
76360 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Контрабас - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76430 Контрабас 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Контрабас - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
76430 Контрабас 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
76460 Методика наставе гудачких инструмената 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - Дувачки инструменти – подмодул Обоа 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75510 Обоа 1,2 2 4 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70530 Оркестарске деонице 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Oбоа - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75500 Oбоа 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
75092 Методика наставе обое 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Oбоа - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75500 Oбоа 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
75092 Методика наставе обое 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - Дувачки инструменти – подмодул Флаута 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75610 Флаута 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70530 Оркестарске деонице 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Флаута - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75600 Флаута 1,2 1 2 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
75090 Методика наставе флауте 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Флаута - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75600 Флаута 1,2 1 2 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
75090 Методика наставе флауте 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 22  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - Дувачки инструменти – подмодул Кларинет 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75210 Кларинет 1,2 2 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70530 Оркестарске деонице 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Кларинет - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75200 Кларинет 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
75094 Методика наставе кларинета 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Кларинет - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75200 Кларинет 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
75094 Методика наставе кларинета 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - Дувачки инструменти – подмодул Фагот 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75310 Фагот 1,2 2 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70530 Оркестарске деонице 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Фагот - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75300 Фагот 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
75082 Методика наставе фагота 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Фагот - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75300 Фагот 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
75082 Методика наставе фагота 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - Дувачки инструменти – подмодул Хорна 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
75410 Хорна 1,2 2 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70530 Оркестарске деонице 1,2 4 0 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 40/50  
Укупно часова активне наставе на години: 47/57  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Хорна - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75400 Хорна 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
75080 Методика наставе хорне 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 23  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Хорна - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
75400 Хорна 1,2 1 1 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 4 УМ Обавезни за модул
70502 Оркестар 1,2 3 2 0 6 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
75080 Методика наставе хорне 1,2 1 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Соло певање - 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
77100 Соло певање 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
77120 Оперски студио 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Соло певање - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
77200 Соло певање 1,2 1 1 0 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 0 4 УМ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
77210 Методика наставе соло певања 1,2 1 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
77220 Оперски студио 1,2 2 0 1 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Соло певање - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеДОНСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
77200 Соло певање 1,2 1 1 0 0 13 УМ Обавезни за модул
70400 Камерна музика 1,2 1 1 0 0 4 УМ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
77210 Методика наставе соло певања 1,2 1 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
77220 Оперски студио 1,2 2 0 1 0 6 ТУ Обавезни за модул
70310 Изборни блок 1 (бира се 4 кредита) 1,2 2 0-1 0 0 4   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 0 4 ДХ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Камерна музика - 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
78210 Камерна музика – главни предмет 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
78220 Методика наставе камерне музике 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70610 Изборни блок (бира се 2 од 6) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  73150 - Корепетиција 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  73160 - Савремени пијанизам 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 40/52  
Укупно часова активне наставе на години: 47/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Камерна музика - MAС 2020/21.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78010 Камерна музика - главни предмет 1,2 2 1 0 15 УМ Обавезни за модул
73340 Методика наставе камерне музике 1,2 1 1 0 4 ТУ Обавезни за модул
70021 Педагошка психологија 1 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
70022 Школска педагогија 2 2 0 0 3 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 3 (бира се 8 кредита) 1,2 3-4 0-2 0 8   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  70532 - Хор 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  70522 - Камерни хор 1,2 2 0 0 4 УМ Изборни
  Психологија и комуникације 1,2 2 1 0 4 ДХ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 24  
Укупно ЕСПБ: 62  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Камерна музика - MAС 2019/20.

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
78010 Камерна музика - главни предмет 1,2 2 1 0 15 УМ Обавезни за модул
73340 Методика наставе камерне музике 1,2 1 1 0 4 ТУ Обавезни за модул
70260 Психологија музичке даровитости 1,2 2 0 0 4 ДХ Обавезни за модул
71320 Методика општег музичког образовања 1,2 1 2 0 6 ТУ Обавезни за модул
73310 Изборни блок 3 (бира се 8 кредита) 1,2 3-4 0-2 0 8   Изборни блок модула
  70240 - Историја и теорија медија 1,2 2 0 0 4 ДХ Изборни
  73360 - Савремени пијанизам 1,2 1 1 0 4 ТУ Изборни
  70250 - Визуелизација музике 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  70532 - Хор 1,2 2 1 0 4 УМ Изборни
  70522 - Камерни хор 1,2 2 0 0 4 УМ Изборни
70210 Студијски истраживачки рад 1,2 0 0 7 7 ТУ Обавезни за модул
70320 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 ТУ Обавезни за модул
70200 Завршни рад 2 0 0 0 10 УМ Обавезни за модул
Укупно часова активне наставе: 21-23  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Трзачки инструменти - подмодул Гитара - 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
79100 Гитара 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
72171 Снимање музике 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија

Извођачке уметности - модул Трзачки инструменти - подмодул Тамбура/Мандолина - 2023/24.

 

Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР Ост ЕСПБ ТИП Обавезни/
Изборни
79200 Тамбура/Мандолина 1,2 4 2 0 0 8 УМ Обавезни
70100 Камерна музика 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
72171 Снимање музике 1,2 2 2 0 0 4 УМ Обавезни
70001 Педагошка психологија 1 2 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70310 Изборни блок (бира се 1 од 2) 1,2 4 0/4 0 0 6 ДХ Изборни блок модула
  70230 - Историја и теорија медија 1,2 4 0 0 0 6 ДХ Изборни
  71340 - Методика општег музичког образовања 1,2 4 4 0 0 6 ДХ Изборни
70410 Изборни блок (бира се 1 од 4) 1,2 4/6 0/4 0 0 4 УМ Изборни блок модула
  71500 - Оркестар 1,2 6 4 0 0 4 УМ Изборни
  70110 - Хор 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
  70600 - Ансамбл хармоника 1,2 4 0 0 0 4 УМ Изборни
  70270 - Визуелизација музике 1,2 4 2 0 0 4 УМ Изборни
70002 Школска педагогија 2 0 0 0 0 4 ДХ Обавезни
70130 Стручна пракса 1,2 0 0 0 6 6 ТУ Обавезни
70120 Завршни рад - истраживања 1,2 0 0 16 0 6 УМ Обавезни
70000 Завршни рад 1,2 0 0 0 1 14 УМ Обавезни
Укупно часова активне наставе: 42/52  
Укупно часова активне наставе на години: 49/59  
Укупно ЕСПБ: 60