Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

О студијском програму Ликовне уметности са два модула: Сликарство и Графика

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Ликовне уметности (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за самостални рад у области сликарства и графике. Након завршених студија студент стиче звање дипломирани ликовни уметник са спецификацијом струке у додатку дипломи.

Зашто студирати Сликарство на ФИЛУМ-у?

 • Зато што сте креативни и талентовани
 • Зато што волите слике, цртеже, мозаике...
 • Зато што је језик слике универзални начин комуникације који прати човека од праисторије до данас
 • Зато што ћете код нас имати прилику да научите различите сликарске технике и да их примењујете у пракси
 • Зато што ћете вам научено омогућити да се развијете и остварите своје уметничке потенцијале
 • Зато што већ на студијама започињете своју каријеру учествујући на изложбама и уметничким пројектима
 • Зато што наши студенти присутни (и веона често награђивани) на многим уметничким манифестацијама
 • Зато што су наши наставнициуметници којевећ познајете кроз њихова дела
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете
 • Зато што је програм студија такав да можете да наставите да се усавршавате било где у свету

Зашто студирати Графику на ФИЛУМ-у?

 • Зато што сте креативни и талентовани
 • Зато што желите да цртате и да откријете у шта се све цртеж може претворити
 • Зато што је графика први поновљив сликовни исказ за који човечанство зна
 • Зато што је графика спој уметности и технике,  занатске и индустријске производње, креативног духа и специјализованог знања
 • Зато што ће вам се на ФИЛУМ-у пружити прилика да графику изучавате на спацифичан и иновативан начин који је већ готово деценију препознат као изузетно квалитетан
 • Зато што је језик графике универзални начин комуникације који прати развој човечанства већ више од пола миленијума
 • Зато што графика иде укорак са технолошким напретком
 • Зато што је графика основа из које су се развили графички дизајн, графика књиге и многа друга ужа поља примењених уметности
 • Зато што су наставници уметности на ФИЛУМ-у људи који већ познајете кроз њихова дела
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете

 

 

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80011 Енглески језик 1 1,2 4 0 2 Обавезни
80062
1986012
Основе графике 1
Основе графике 1
1,2
1,2
4
4
4
4
12
11
Обавезни
83032 Пластична анатомија - скелет 1,2 4 4 10 Обавезни
83092 Сликарске технике 1 1,2 4 4 12 Обавезни
83102 Цртање - студија 1,2 8 8 15 Обавезни
80032
1986020
Уметност антике и средњег века
Уметност антике и средњег века
1,2
1,2
4
4
0
0
3
4
Обавезни
82102 Ликовни елементи кроз технике презентације 1,2 2 2 6 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80013 Енглески језик 2 3,4 4 0 2 Обавезни
80064
1985037
Основе графике 2
Основе графике 2
3,4
3,4
4
4
4
4
11
10
Обавезни
83134 Пластична анатомија - мускулатура 3,4 4 4 11 Обавезни
83194 Сликање - студија 3,4 8 8 14 Обавезни
83204 Сликарске технике 2 3,4 2 4 11 Обавезни
83024 Изборни блок 1 ( бира се 1 од 3 )          
  80174 - Моделовање (основе) 1  3,4  2 2  4 Изборни
  82562 - Еколошка архитектура 3,4 2 2 4 Изборни
  83214 - Фотографија 3,4 2 2 4 Изборни
80033
1985037
Српска средњовековна уметност
Српска средњовековна уметност
3,4
3,4
4
4
 0 
0
3
4
Обавезни
83025  Изборни блок 2 ( бира се 1 од 3 )          
  81046 - Маркетинг 1 3,4 2 0 4 Изборни
  83571 - Функционална писменост и језичка култура 3,4 2 2 4 Изборни
  80113 - Пројектовање облика 3,4 2 2 4 Изборни

Модул: Сликарство

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80265 Педагогија 5 2 0 2 Обавезни
83246 Акт 1 5,6 4 4 13 Обавезни
83266 Мозаик 5,6 4 4 12 Обавезни
83336 Уметнички рад - сликање 1 5,6 4 8 16 Обавезни
83010 Вајање 5,6 2 2 10 Обавезни
80030 Сликарство ренесансе и барока 5,6  4  0 3 Изборни
83026 Изборни 2 ( бира се 1 од 4 )         Изборни
  82214 - Ликовни елементи кроз технике презентације 2 5,6 1 1 4 Изборни
  83205 - Сликарске технике 3 5,6 1 1 4 Изборни
  ХХХХХ-Графика 1 5,6 1 1 4 Изборни
  ХХХХХ-Типографија 5,6 1 1 4 Изборни

Модул: Графика

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80265 Педагогија 5 2 0 2 Обавезни
83246 Акт 1 5,6 4 4 13 Обавезни
83266 Мозаик 5,6 4 4 12 Обавезни
83336 Уметнички рад - графика 1 5,6 4 8 16 Обавезни
83010 Вајање 5,6 2 2 10 Обавезни
80030 Сликарство ренесансе и барока 5,6  4  0 3 Изборни
83026 Изборни 2 ( бира се 1 од 3 )         Изборни
  82214 - Ликовни елементи кроз технике презентације 2 5,6 2 2 4 Обавезни
  83205 - Сликарске технике 3 5,6 2 2 4 Обавезни
  83327 - Цртање и сликање 1 5,6 2 2 4 Обавезни

Модул: Сликарство

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80356 Психологија 7 2 0 2 Обавезни
80428 Методика наставе ликовне културе 7,8 4 0 4 Обавезни
83348 Акт 2 7,8 4 4 15 Обавезни
83438 Уметнички рад - сликање  2 7,8 4 8 17 Обавезни
80031 Сликарство 19. и 20. века 7,8 4 0 3 Обавезни
ХХХХ Зидно сликарство 7,8 4 4 11 Обавезни
81028 Изборни 3 ( бира се 2 од 3 )          
  82448 - Основе писма 7,8 2 2 4 Изборни
  82468 - Плакат 7,8 2 2 4 Изборни
  ХХХХХ - Графика 2 7,8 2 2 4 Изборни

Модул: Графика

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
80356 Психологија 7 2 0 2 Обавезни
80428 Методика наставе ликовне културе 7,8 4 0 4 Обавезни
83348 Акт 2 7,8 4 4 15 Обавезни
83438 Уметнички рад - графика 2 7,8 4 8 17 Обавезни
80031 Сликарство 19. и 20. века 7,8 4 0 3 Обавезни
72129 Интерактивна мултимедија 7,8 2 2 11 Обавезни
81028 Изборни 3 ( бира се 2 од 3 )          
  82448 - Основе писма 7,8 2 2 4 Изборни
  82468 - Плакат 7,8 2 2 4 Изборни
  83429 - Цртање и сликање 2 7,8 2 2 4 Изборни