Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
Др Милоје Николић, редовни професор

Проф. др Милоје Николић

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу основан је 23. априла 2002. године, као у том моменту најбољи вид трансформације тадашњих наставних одељења београдских факултета (Филолошког, Музичке уметности и Примењене уметности). Самом чину оснивања претходила је вишемесечна напорна борба да се спасу од претећег затварања ове прве високе школе хуманистичко-уметничког усмерења у Крагујевцу, и то само неколико година пошто су оне Универзитету у Крагујевцу, граду и целом региону донеле нови квалитет и перспективе развоја. Као управник крагујевачког Наставног одељења Факултета музичке уметности из Београда, у тој борби је активно учествовао Милоје Николић, а као резултат његовог ангажовања уследило је именовање за првог вршиоца дужности декана новооснованог Факултета.

Оснивање новог Факултета дочекали су протести студената у чију корист је био пројектован, јер су желели да добију дипломе матичних, београдских факултета. Као последицу такве добородошлице, Факултет је озбиљним напорима добио три Уговора о организовању наставе београдских факултета на новооснованом факултету, којима је подељена одговорност уговорних страна за довршетак студија затечених студената Одељења. Тада се, у сложеним тренуцима, искристалисала кратица ФИЛУМ, чији је аутор Милоје Николић, али тада је и настао јединствени факултет-универзитет, који је окупљао чак четири факултета, четири декана, три управника одсека, односно девет студијских група. За разлику од овог богатства, нови Факултет је био без своје зграде и располагао је бројем наставника и сарадника у сталном радном односу који се могао бројати прстима, као и наслеђена учила, наставна средства и скромну библиотеку.

Две и по године, колико је Милоје Николић вршио функцију декана ФИЛУМ-а, биле су обележене напорима да се поставе темељи једне релевантне високошколске институције и да се резултатима оправдају очекивања оних који су се за њено оснивање залагали. Прва борба била је за поверење студената у нови факултет. Подједнако важна била је и она за сопствени кадар, при чему је политика коју је Милоје Николић заступао била да, без обзира одакле долази, треба ангажовати најквалитетнији кадар, тако да је већ своје друге године ФИЛУМ имао 19 наставника и 53 сарадника у сталном радном односу, и 29 ваннаставних радника.

Паралелно наведеноме, декан је радио на набавци учила и опреме, и, посебно, на оформљењу релевантне стручно-научне библиотеке и куповини неопходних инструмената. При крају друге године рада ФИЛУМ-а, резултати су били завидни: две компјутерске учионице на Одсеку за филологију и једна на Одсеку за примењену уметност са комплетном рачунарском и аудио-видео дигиталном и фотокопир опремом; четири учионице на Одсеку за музичку уметност са пијанинима, нотним таблама и комплетима аудио-уређаја; два (полу)концертна клавира; први комплет Орфовог инструментаријума; библиотека (са нототеком и медијатеком), у коју је коначно смештен комплетан библиотечки материјал са 7656 библиотечких јединица, читаоница са аудио-видео уређајима, рачунарима и електричним клавирима; фото-лабораторија и Атеље за графику са графичком пресом; стручне службе са умреженим рачунарима и додатном опремом...

Током читавог мандата Милоја Николића трајала је акција на обезбеђивању зграде факултета, која је резултовала обезбеђивањем локације за нову зграду: између Друге крагујевачке гимназије и Артема) и конкурсом за архитектонско решење, који је дао добре резултате, али који је, из нејасних разлога, остао нереализован.

При крају мандата Милоја Николића, Факултет је постао и незанемарљиво присутан у културном и научном животу града и Републике, а многи наши наставници и студенти остварили су значајне успехе. У исто време завршени су елаборати о оснивању нових студијских група на уметничким одсецима: Музика у медијима, Соло-певање, Флаута, Зидно сликарство, Унутрашња архитектура. Учињени су и значајни напори да се обезбеде најбољи наставни кадрови, као и основни материјални предуслови за одвијање наставе на овим групама.

Тадашњи декан, Милоје Николић са задовољством се присећа и првих успостављених сарадњи са иностраним факултетима, међу којима су оне, са Музичком академијом из Бидгошћа (Пољска) и Факултетом за предшколску и школску педагогију из Софије (Бугарска), убрзо дале и конкретне акције и резултате.

Као један од резултата овако плодног и упорног рада, проф Николић сматра својим, али и заједничким успехом што се релативно брзо дошло до не баш лаких услова да се његов мандат вршиоца дужности декана заврши крајем школске 2003/2004. и да на чело ФИЛУМ-а дође његов први прави декан, проф. Бранка Радовић.