Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
60129 Академско писање 1 2 2 0 6 AO Обавезни
65019 Изборни 1 (бира се 2 од 6) 1 4 0 0 8   Изборни блок
  65140 - Увод у когнитивну лингвистику 1 2 0 0 4 ТМ Изборни
  65159 - Увод у социолингвистику 1 2 0 0 4 НС Изборни
  65239 - Анализа дискурса у шпанском језику 1 2 0 0 4 НС Изборни
  65179 - Савремени шпански роман 1 2 0 0 4 НС Изборни
  65229 - Фразеологија шпанског језика 1 2 0 0 4 НС Изборни
  65109 - Нови хиспаноамерички роман 1 2 0 0 4 НС Изборни
65029 Изборни 2 (бира се 2 од 4) 1 4 2 0 12   Изборни блок
  65129 - Организација савремене наставе 1 2 1 0 6 АО Изборни
  65141 - Увод у теорију превођења 1 2 1 0 6 ТМ Изборни
  65142 - Језик струке и превођење 1 2 1 0 6 СА Изборни
  65219 - Индивидуалне разлике у учењу страних језика 1 2 1 0 6 НС Изборни
65119 Истраживачке методе у учењу и усвајању страних језика 1 2 0 0 4 ТМ Обавезни
65020 Стручна пракса 2 0 0 0 6 СА Обавезни
65010 Припрема мастер рада 2 0 0 16 8 СА Обавезни
65000 Мастер рад 2 0 0 0 16 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 32  
Укупно ЕСПБ: 60  

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године