Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Закон о високом образовању

Статут ФИЛУМ-а - пречишћен текст (објављен 02.03.2021)

Одлука о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављено 14.12.2023)
Сагласност о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављено 29.09.2022)

Одлука о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављено 12.07.2022)
Одлука о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављено 12.01.2021)
Сагласност о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављено 12.01.2021)
Статут ФИЛУМ-а - пречишћен текст (објављен 25.10.2019)
Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављен 02.07.2019)
Одлукa о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (објављен 28.05.2019)
Статут ФИЛУМ-а (објављен 18.10.2018)
Закон о науци и истраживањима
Правилник о стицању истраживачких и научних звања

Закон о спречавању злостављања на раду

Дозвола за рад

Решење о измени дозволе за рад (објављено 10.03.2023.)
Решење о допуни дозволе за рад (објављено 21.05.2020.)
Решење о допуни дозволе за рад (објављено 26.12.2018.)

Информатор о раду

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици (објављен 27.3.2018)
Мишљење о усклађености Кодекса о академском интегритету и професионалној етици (објављен 27.3.2018)

Правилници о раду:

Пословници о раду стручних органа:

Правилници о дисциплинској и материјалној одговорности

Правилници о правилима студија

Стратегија и правилници о обезбеђењу квалитета

Правилници о избору у звање и заснивању радног односа:

Правилници о издавачкој делатности:

Правилници о финансијско-материјалном пословању:

Правилници о научно-истраживачкој делатности:

Правилници Студентског парламента

Остала акта